نویسنده = ���������� ���������� ��������
اثر افزودنی باکتریایی و پری‌بیوتیکی بر پروفایل تخمیر و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی سیلاژ ذرت

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 173-188

سیما علایی باهر؛ حمید محمدزاده؛ اکبر تقی زاده؛ علی حسینخانی