نویسنده = ����������������� �������� ����������
اثراسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر لاکتوباسیل‌های جدا شده از شکمبه گاو

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 189-202

ستاره نبی‌زاده اصل؛ رضا ولی‌زاده