نویسنده = ���������� ����������������� ����������
کنکاش ساختار، جزایر CPG، متیله شدن DNA و پروتئین‌ حاصل از ژن‌های کاندیدای موثر بر ورم پستان در گاو شیری

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 107-123

مصطفی قادری زفره‎ای؛ محمد امیری؛ لیلا هاشمی؛ فرهاد صمدیان