کلیدواژه‌ها = مولتی پلکسPCR
مطالعه تنوع ژنتیکی اسب‌ها‌ی عرب و کاسپین با استفاده از مارکرها‌ی ریز ماهواره

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 175-183

حمید بناءآبادی؛ محمد رضا مشایخی؛ علی حسن پور؛ محمد رضا ایوبی


بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت اسب‌های کرد ایران

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 95-102

محمد امین وحدانی مناف؛ محمد رضا مشایخی؛ علی حسن پور؛ محمد رضا ایوبی