اثر آنزیم تجزیه کنندة فیبر بر تولید و ترکیب شیر، هضم مواد مغذّی و pH شکمبه درگاوهای هلشتاین طی اوایل دورة شیردهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زابل


عنوان مقاله [English]

Investigation of fibrolytic enzyme on milk production and composition, nutrients digestibility and rumen pH in early lactating Holstein cows

نویسنده [English]

  • Mehdi Dehghan Bonadaki