تأثیر سه روش همزمان سازی فحلی اوسینک، پره سینک+ اوسینک و سیدر+ اوسینک روی باروری گاوهای شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تبریز


عنوان مقاله [English]

Effect of three methods of estrus synchronization :ovsynch, CIDR+ovsynch and presynch+ovsynch on the fertility of dairy cows

نویسنده [English]

  • Gholamali Moghaddam