برآورد اثر عوامل محیطی و پارامترهای ژنتیکی برخی صفات تولیدمثلی گاومیش‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کرج


عنوان مقاله [English]

Estimation of environmental factors effects and genetic parameters of some reproductive traits of Iranian buffaloes

نویسنده [English]

  • Karim Hassanpour