ارزیابی ارتباط اندازه‌گیری مستقیم و سونوگرافی عضله و چربی پشت جهت برآورد صفات لاشه دام زنده در گوسفند افشاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زنجان


عنوان مقاله [English]

Evaluation of directly and ultrasound measurements of muscle and back fat for prediction of Carcass traits of live animals in Afshari sheep

نویسنده [English]

  • Roonak Khoram taii