اثرعوامل مادری بر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند قزل با استفاده از روش بیزی مبتنی بر روش نمونه گیری گیبس

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

همدان


عنوان مقاله [English]

Influence of maternal effects on estimation of genetic parameters of growth traits in Ghezel sheep using bayesian via Gibbs sampling technique

نویسندگان [English]

  • mehdi jasouri
  • sadegh aljani
  • reza talebi
  • arash hasanzadeh