دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، خرداد 1393 

مقاله پژوهشی

بررسی اثرات بایوپلوس 2 ب و بایومس روی فلور روده ، متابولیت ها و پارامترهای خونی گوساله های شیرخوار

صفحه 1-9

محرم عینالی هریس؛ غلامعلی مقدم؛ اکبر تقی زاده؛ فاطمه سلطانپور؛ ندا مقدم


ارزش غذایی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه جوجه‌های گوشتی

صفحه 11-22

آرش حسن زاده سیدی؛ حسین جانمحمدی؛ علی حسیینخانی؛ مهدی جسوری


تاثیر تغذیه سطوح مختلف علوفه یونجه پودر شده بر عملکرد، تخمیر و توسعه شکمبه گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

صفحه 57-69

مهدی میرزائی؛ محمد خوروش؛ غلامرضا قربانی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ احمد ریاسی؛ حامد بیرانوند


تخمین پارامترهای ژنتیکی برای صفات وزن بدن و لاشه در بلدرچین سفید انگلیسی

صفحه 83-91

حسن معرفت؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ احمد آیت‌اللهی مهرجردی


بررسی منابع مختلف انرژی جیره‌ در دوره آماده زایش گاوهای شیری هلشتاین بر وزن تولد و فراسنجه‌های خونی گوساله‌ها

صفحه 129-137

صادق هاشمی؛ مهدی گنج‌خانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ حمید کهرام؛ محسن ابراهیمی


تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم در بره‌های پرواری

صفحه 165-175

الهه یزدانخواه؛ علی حسیینخانی؛ حسین دقیق کیا؛ سید علیرضا وکیلی؛ حسن صدری