مطالعه راندمان آبستنی در فصول و ماه‌های مختلف سال در مادیان‌های عرب

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Study of the pregnancy efficiency (conception rate) according the seasons and months in the Arab mares

نویسندگان [English]

  • Y Maddahi
  • Kh Mirzadeh
  • M Mamouie