تأثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره پایانی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و غلظت لیپید های سرم خون جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of energy and protein in finisher diet on performance, carcass yield and blood serum lipids of broiler chickens