بررسی ارتباط برخی عناصر و متا بولیتهای خونی با بروز تکرر فحلی در گاوهای شیری شرکت دشت آذر نگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The relationship between some blood elements and metabolites with repeat breeding in dairy cows at Azarnegin dairy farm