اثر افزودن مایع منی به اسپرم پوشش‌دار شده قوچ تالشی در حضور و عدم حضور زرده تخم مرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of adding seminal plasma on coated sperm of Taleshi ram in the presence of egg yolk and without it