اثرات سطوح مختلف سیاه¬دانه در جیره‏های حاوی سطوح متفاوت پروتئین بر عملکرد، کیفیت بستر و شاخص‎های استخوان درشت نی جوجه‏های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of black cumin seed in diets containing different levels of protein on performance, litter quality and tibia bone parameters of broiler chickens