بررسی امکان بکار گیری تابع وود (گامای ناقص) در مدل تابعیت تصادفی به منظور برازش رکوردهای روزآزمون تولید شیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of using Wood function (incomplete gamma function) in random regression model to fit on the test day records of milk yield