تأثیر سطوح مختلف محدودیت غذایی بر عملکرد و دمای بدن جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of feed restriction on performance and body temperature of broiler chickens under heat stress conditions