تاثیر روغن‌های بازیافتی سویا و مکمل‌های ویتامین‌E و C بر فراسنجه‌های سرم، الگوی لیپیدی زرده و پایداری اکسیداتیو تخم مرغ‌های تخم‌گذار


عنوان مقاله [English]

Effects of recycled soy oil sources and vitamin E and C supplementation on serum parameters, yolk lipid profile and egg oxidative stability in laying hens

نویسندگان [English]

  • H Irandoust
  • HR Rahmani
  • R Jahanian
  • GA Naderi
  • M Boshtam