دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-178 
مطالعه اثر دوزهای متفاوت هورمون eCG طی فصل تولید مثل بر عملکرد صفات تولید مثلی بز مهابادی

صفحه 13-20

نریمان جعفرزاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ عبدالله رضاقلی وند لاهرود


تاثیرسطوح مختلف ال‌کارنیتین برعملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

صفحه 43-51

خسرو پارسائی مهر؛ پرویز فرهومند؛ محمد افروزیه؛ حبیب چراغی؛ سعید حسین زاده


اثر تزریق داخل تخم‌مرغی ال – گلوتامین بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ، مورفولوژی روده و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی

صفحه 65-79

مجید قشلاق علیایی؛ ابوالقاسم گلیان؛ محمد رضا باسامی؛ علیرضا حق پرست؛ علیرضا هروی موسوی