مقایسه مدل‌های مختلف برای تخمین وراثت‌پذیری و روند ژنتیکی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of different models for estimation of heritability and genetic and phenotypic trends of some economic traits in Yazd native fowl