تاثیرات اسید پروپیونیک و آنزیم فیتاز بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of propionic acid and exogenous phytase on growth performance and nutrient digestibility of broiler