پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genetic and environmental parameters for reproduction traits in Holstein cows in East Azerbaijan province