تعیین تجزیه پذیری غلاف بادام و اثر آن بر عملکرد پرواری گوسفند لری بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Determination of almond hull degradability and its effect on fattening performance of Lori Bakhtiari sheep

نویسنده [English]

  • Gh Sh