دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-178 
تاثیر هورمون‌های اکسی‌توسین و پروستاگلندین F2α بر فعالیت تولیدمثلی قوچ عربی

صفحه 35-44

مجید یوسفیان؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ مرتضی چاجی


بررسی خصوصیات جفت و تأثیر آن بر زنده‌مانی، وزن تولد و افزایش وزن روزانه بره‌ها در گوسفند قزل

صفحه 81-92

سامان ساعدی؛ حسین دقیق‌کیا؛ جابر جعفرزاده؛ علی حسین‌خانی؛ لیلا احمدزاده گاوآهن؛ صادق علیجانی