مورفومتری و آناتومی سطحی اسب نژاد تروبرد با توجه به فاکتورهای مؤثر در فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشیار علوم آناتومی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 2 مربی بازنشسته‌ دانشکده‌ دامپزشکی دانشگاه تبریز

3 3 دامپزشک فعال در بخش خصوصی

چکیده

زمینه مطالعاتی: اسب تروبرد یکی از سریعترین و با ارزشترین نژاد های اسب در درنیا محسوب می­شود.  این نژاد  از تلاقی اسب­­­­های دارلی عرب، بارلی ترک و گودولفین بارب  با اسب­­­­­­های بومی انگلستان در طی 665 سال بوجود آمده است. هدف: بررسی ویژگی­های آناتومی سطحی این نژاد اسب خاص موجود در دنیا می­تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم از هدر رفتن منابع دامی جلوگیری به عمل آورده  و همچنین بتوان در مسابقات و سایر موارد استفاده از اسب تروبرد استفاده مفیدتری نمود. روش کار: تعداد 47 رأس اسب ( نر و ماده)  تروبرد به طور اتفاقی از باشگاه­­­­­های اطراف شهرستان­های گنبد کاووس، تبریز و کرج  انتخاب شدند و از آنها بیومتری سطحی از نواحی مختلف بر اساس استانداردهای بین المللی در 44 فاکتور صورت گرفت. نتایج: طبق توصیه­های مطرح شده در مورد اسب­های ورزشی نتایج نشان داد که این اسب نه تنها می­تواند برای مسابقات سرعت مورد استفاده قرار گیرد، بلکه با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی مشخص شد که تناسب مناسب طول شانه با زاویه­ی شانه در این حیوان، بازوهای طویل با شیب زیاد و کپل طویل، می­توان از آن در مسابقات پرش نیز استفاده کرد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری­های این بررسی و مطابقت با استانداردهای رایت و رییتولد، مشخص شد که اسب تروبرد به دلیل داشتن تناسب خوب در اندام­های حرکتیِ جلویی و عقبی می­تواند در مسابقات دِرِساژ نیز مورد استفاده قرار گرفته و نتایج موفقیت آمیزی را نیز حاصل نماید. نتیجه­گیری نهایی: از اسب تروبرد علاوه بر استفاده در مسابقات سرعت در مسابقات دِرِساژ و پرش نیز می­توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphometry and surface anatomy of thoroughbred horse among sport indications

نویسندگان [English]

  • H K 1
  • H M 2
  • H F 3
  • E Kh 3
ابراهیم پور م و رضایی نژاد ی ،1384. اسب، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان صفحه­های 314-187.
شرقی ق و نوروزیان  م، 1387. اصول پرورش اسب، انتشارات نوربخش.صفحه­های 328-299.
کریمی ح ، مه پیکر ح ، فاتحی اقدم م، 1390. بیومتری و آناتومی سطحی اسبچه خزر، اولین همایش صنعت اسب و اسب­داری ایران 27-26 آبان، صفحه­های81-74.
موسی پور کلیبر پ ، 1384.  شناسایی نظام پرورش اسب قره باغ. کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور، دانشکده­ی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.
Brown J and Powell SM ,1984. Horse and stable management, Second edition, Blackweel scientific pub, London. PP: 49 – 73.
Carter RA, Geor RJ, Staniar WB, Cubitt TA, Harris PA, 2009. Apparent adiposity assessed by standaardised scoring systems and morphometric measurements in horses and ponies, The Veterinary Journal 179: 204- 210.
 Cervantes I, Baumung R, Molina A, Druml T, Gutierrez JP, Solknert J, Valerna M, 2009. Size and shape analysis of morphofunctional traits in the Spanish Arab horse, Livestock Science ,125:43-49.
Dancer N ,2003. Conformation of horses. Texas A&M university college Station ˛Texas. www.ims.tamu.edu.
Hendericks BL, 1994. International Encyclopedia of horse Breeds ̧First edition, USA:136-141
Marlin D, 2008. The growing physical demands of modern equestrian sport, Eventing USA, issue 2: 28-33.
Server D, 1997. The majesty of horse, First edition, TODTRI book publishers, New York:66-90
 Stewart JH, 2005. The biomechanics of conformation & gait & relationship to speed equine veterinarian and consultant nutritionist.www.mitavite.com.au.
Jones SM, 2006. Horse conformation analysis, Agriculture and natural resources, University of Arkansas Division of Agriculture, FSA3029-http://www.uaex.edu/publications/pdf/fsa-3029.pdf