نویسنده = اکبر تقی‌زاده
تاثیر فرآوری حرارتی بر گوارش‌پذیری و ساختار میکروسکوپی دانه سورگوم

دوره 30، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-15

10.22034/as.2020.10999

لیلا الله قلی؛ اکبر تقی‌زاده؛ علی حسین‌خانی؛ حمید پایا؛ یوسف مهمان نواز


تاثیر واریته و تفت دادن بر خصوصیات فیزیکی و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه جو

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 47-63

سمیرا سروری؛ علی حسین‌خانی؛ اکبر تقی‌زاده؛ حمید محمدزاده


تأثیر استفاده از سطوح مختلف قند رافینوز در نگهداری اسپرم منجمد نژادهای مختلف قوچ در فصل تولیدمثلی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 109-132

پریسا دولتی دورباش؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق‌کیا؛ اکبر تقی‌زاده؛ سید عباس رافت


مقایسه ارزش غذایی و عملکرد کیفی 17 اکوتیپ‌ یونجه در تغذیه نشخوارکنندگان

دوره 24، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 125-135

علیرضا آقاشاهی؛ حسین کریم‌زاده؛ اکبر تقی‌زاده؛ محمد علی مفیدیان