نویسنده = ������������ ����������������
برآورد اثر شمار سلول‌های سوماتیک بر مقدار شیر روزانه در گامه‌های مختلف شیردهی گاوهای شیری حاصل از اسپرم‌های داخلی و وارداتی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 109-125

زینب اکبرپناه؛ همایون فرهنگ‌فر؛ یاسمن شمشیرگران؛ محمّدرضا اصغری


مقایسه دو روش ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران بر اساس رکورد شیر تصحیح نشده و تصحیح شده بر مبنای 305 روز شیردهی

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 75-86

همایون فرهنگ‌فر؛ زکیّه آزادوار؛ محمّدباقر منتظر تربتی؛ محمّدرضا اصغری