نویسنده = مهدی دهقان بنادکی
تأثیر تغذیه کولین و ال- کارنیتین بر عملکرد پروار، قابلیت هضم ظاهری و خصوصیات لاشه گوساله‌های نر هلشتاین

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 11-21

مصطفی حاجی لو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ کامران رضایزدی


متاآنالیز اثر روغن های گیاهی غنی از 18:2n-6 روی قابلیت هضم، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 167-186

مینا وزیری‌گهر؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ اردشیر نجاتی جوارمی


متاآنالیز اثر روغن‌های گیاهی غنی از 18:2n-6 روی ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 123-140

مینا وزیری گهر؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ اردشیر نجاتی جوارمی


بررسی منابع مختلف انرژی جیره‌ در دوره آماده زایش گاوهای شیری هلشتاین بر وزن تولد و فراسنجه‌های خونی گوساله‌ها

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 129-137

صادق هاشمی؛ مهدی گنج‌خانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ حمید کهرام؛ محسن ابراهیمی