نویسنده = یونس علی علی جو
تأثیر سم‌زدایی و امنیت غذایی تفاله سیب بر میزان سم ایمیداکلوپراید، تولید و ترکیبات شیر و قابلیت هضم درون تنی مواد مغذی در بزهای شیرده مهابادی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 121-136

احد گل قاسم قره‌باغ؛ رسول پیرمحمدی؛ یونس علی علیجو؛ حامد خلیل وندی بهروز یار