نویسنده = سید عباس رافت
مقایسه خصوصیات سطحی و ساختاری الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگه آرخارمرینو- قزل با والدین آن‌ها

دوره 29، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 131-140

میثم معزی؛ جواد یکرنگ؛ سید عباس رافت؛ جلیل شجاع غیاث


مقایسه روش انتخاب ژنومی و کلاسیک در اصلاح نژاد طیور بومی ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 201-212

سارا ابراهیم پورطاهر؛ صادق علیجانی؛ سید عباس رافت؛ احمد رضا شریفی


اثر تزریق هورمون hCG بر هورمون تستوسترون سرم خون و سمینال پلاسمای قوچ قزل

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-139

هانیه رنگرز توکلی؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق کیا؛ سید عباس رافت


آزمون انساب در جمعیت گوسفندهای آمیخته به کمک نشانگرهای ریزماهواره

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-150

کاوه کسرایی؛ سید عباس رافت؛ جلیل شجاع غیاث؛ آرش جوانمرد