نویسنده = صادق علیجانی
بررسی خویش آمیزی روی برخی از صفات تولیدی گاو نژاد سرابی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-14

حسین امیرزاده شمالی؛ سید عباس رأفت؛ جلیل شجاع؛ صادق علیجانی؛ لیلا ایرانزاده


The effect of in ovo feeding of L- methionine on carcass traits, small intestine morphology, and blood metabolites of day-old broiler chicks

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 175-188

B Frdoust؛ M Ebrahimi؛ Gh Moghaddam؛ M Olyaee؛ M Adib Moradi؛ S Alijani


برآورد تاثیر همخونی و افزایش همخونی فردی بر صفات رشد گوسفند مغانی

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 81-96

سعیده احمدی؛ محمدرضا شیخلو؛ صادق علیجانی


کاربرد تجزیه‌ی مؤلفه‌های اصلی در ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری ایران

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 213-228

اعظم اسمعیلی نوجه‌ده؛ صادق علیجانی؛ کریم حسن پور؛ آرش جوانمرد


مقایسه روش انتخاب ژنومی و کلاسیک در اصلاح نژاد طیور بومی ایران

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 201-212

سارا ابراهیم پورطاهر؛ صادق علیجانی؛ سید عباس رافت؛ احمد رضا شریفی