نویسنده = سید عباس رأفت
اثرات تغذیه و سن بر روی خصوصیات الیاف بز کرکی رائینی

دوره 29، شماره 3، آذر 1398، صفحه 105-118

سید عباس رأفت؛ حمید کریمی؛ جلیل شجاع؛ فاطمه بالازاده کوچه


بررسی خویش آمیزی روی برخی از صفات تولیدی گاو نژاد سرابی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-14

حسین امیرزاده شمالی؛ سید عباس رأفت؛ جلیل شجاع؛ صادق علیجانی؛ لیلا ایرانزاده


بررسی ساختار بلوک‌های هاپلوتیپی و پویش ژنومی صفت افزایش وزن بدن در کروموزوم-های آتوزومال گوسفند نژاد زندی با استفاده از مدل هاپلوتایپ

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 69-82

حسین محمّدی؛ سید عباس رأفت؛ حسین مرادی شهر بابک؛ جلیل شجاع؛ محمد حسین مرادی


مطالعه ساختار و لایه‌بندی جمعیتی و ارتباط ژنومی هاپلوتیپی صفات کیفی پشم در گوسفندان نژاد زندی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 193-204

حسین محمّدی؛ سید عباس رأفت؛ حسین مرادی شهر بابک؛ جلیل شجاع؛ محمد حسین مرادی


آنالیز ژنتیکی برخی بیماری‌های گاو هلشتاین در گله‌های صنعتی استان آذربایجان‌شرقی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 91-103

مریم خالقی دهخوارقانی؛ سید عباس رأفت


بررسی رابطه‌ی چندشکلی ژنDRB2 با تعداد تخم انگل نماتودیروس در دستگاه گوارشی گوسفند نژاد قزل

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 149-156

شهرام حسین زاده؛ سید عباس رأفت؛ غلامعلی مقدم؛ احمد نعمت اللهی؛ رحمان حاجی علیزاده