نویسنده = حسین دقیق کیا
بررسی سطح سرمی هورمون‌های تولیدمثلی در بره‌‌‌‌‌‌‌‌های نر سالم و اخته شده قزل در دوره قبل از بلوغ

دوره 30، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-66

10.22034/as.2020.11003

لطیفه مرادی؛ غلامعلی مقدم؛ حسین دقیق کیا؛ غلامرضا حمیدیان؛ فرشید نظری زنوز


تخمین برخی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفی مربوط به تخم مرغ در مرغان بومی آذربایجان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 117-128

مینا رنجبر؛ صادق علیجانی؛ سیدعلی میرقلنج؛ حسین دقیق کیا


تاثیر واریته و میزان تفت دادن بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تخمیری و فیزیکی دانه جو با استفاده از روش تولید گاز

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-12

سمیرا سروری؛ علی حسین‌خانی؛ اکبر تقی زاده؛ حسین جان محمدی؛ حسین دقیق کیا؛ حمید محمدزاده


تأثیر ترکیب جیره بر بیان ژن برخی آنزیم‌های کبدی دخیل در متابولیسم در بره‌های پرواری

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 165-175

الهه یزدانخواه؛ علی حسیینخانی؛ حسین دقیق کیا؛ سید علیرضا وکیلی؛ حسن صدری