نویسنده = سعید زره‌داران
بررسی سازه‌های مؤثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 51-64

علیرضا شهدادی؛ محمدمهدی شریعتی؛ محمدرضا نصیری؛ سعید زره‌داران؛ داوودعلی ساقی


تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم‌مرغ در مرغ‌های بومی اصفهان

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 165-177

مونا صالحی نسب؛ سعید زره‌داران؛ مختارعلی عباسی؛ صادق علیجانی؛ سعید حسنی


تأثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و برخی فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم ‌شده با تتراکلریدکربن

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 57-67

مهدی خرمشاهی؛ فیروز صمدی؛ فرزانه گنجی؛ سعید زره‌داران؛ صبا صمدی