نویسنده = قادر دشتی
روند و وضعیت تغییر تکنولوژی در صنعت طیور گوشتی ایران

دوره 33، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 125-140

10.22034/as.2022.47696.1628

قادر دشتی؛ زهرا کاوخانی؛ جواد حسین زاد؛ فاطمه ثانی


تحلیل کارایی تکنیکی و شکاف تکنولوژی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنندج

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 49-61

الهام عبدی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ جواد حسین‌زاد


تحلیل بکارگیری فناوری‌های اطلاعات (اتوماسیون) در واحدهای مرغداری‌ شهرستان خوی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 95-105

حسین یادآور؛ افشین ورمزیار؛ قادر دشتی؛ سید علی میر قلنج


محاسبه نسبت بهینه پوشش ریسک برای نهاده ذرت وارداتی صنعت طیور ایران

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 167-174

اسماعیل پیش بهار؛ خدیجه عبدالکریم صالح؛ قادر دشتی


تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت بر تغییرات بهره‌وری عوامل‌تولید گوشت قرمز در ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 34-45

قادر دشتی؛ المیرا جنگجو تازه‌کند؛ محمد قهرمان‌زاده