نویسنده = محمد قهرمان‌زاده
اندازه‌گیری و تجزیه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در صنعت گاوداری‌‌های شیری ایران

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 61-76

قادر دشتی؛ فاطمه ثانی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ رویا ثانی


تحلیل کارایی تکنیکی و شکاف تکنولوژی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنندج

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 49-61

الهام عبدی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ جواد حسین‌زاد


تاثیر سیاست‌های حمایتی دولت بر تغییرات بهره‌وری عوامل‌تولید گوشت قرمز در ایران

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 34-45

قادر دشتی؛ المیرا جنگجو تازه‌کند؛ محمد قهرمان‌زاده


تعدیلات غیرخطی قیمت‌ها در بازار گوشت گوسفند در استان آذربایجان شرقی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 133-150

محمد قهرمان‌زاده؛ سمانه خلیلی ملکشاه؛ آزاده فلسفیان