نویسنده = جواد حسین‌زاد
اندازه گیری درجه تمرکز بازار شیر در استان آذربایجان شرقی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 103-114

جواد حسین‌زاد؛ صدیقه قهرمانی


ارزیابی عملکرد مالی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 89-99

جواد حسین‌زاد؛ مهناز فرجی فرجی؛ حسین راحلی؛ سحر عابدی


تحلیل کارایی تکنیکی و شکاف تکنولوژی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنندج

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 49-61

الهام عبدی؛ قادر دشتی؛ محمد قهرمان‌زاده؛ جواد حسین‌زاد


تحلیل شکست ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 175-186

جواد حسین‌زاد؛ پریسا پاکروح