نویسنده = موسی زرین
بررسی پاسخ هورمون‎های تیروییدی و فاکتور رشد شبه انسولینی – I به محدودیت خوراکی و دوره انتقال در گوسفندان دنبه‎دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/as.2024.57573.1716

موسی زرین؛ میثم سنگین آبادی؛ حمیده محمودی مونه؛ امیر احمدپور


تأثیر محدودیّت خوراکی بر وزن بدن و فراسنجه‌های خونی در میش‌های دنبه‌دار غیر آبستن

دوره 31، شماره 3، آذر 1400، صفحه 11-26

10.22034/as.2022.38070.1550

موسی زرین؛ میثم سنگین آبادی؛ ماهرخ نوری؛ امیر احمدپور