نویسنده = ������������������ ������
اثر افزودنی باکتریایی و پری‌بیوتیکی بر پروفایل تخمیر و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی سیلاژ ذرت

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 173-188

سیما علایی باهر؛ حمید محمدزاده؛ اکبر تقی زاده؛ علی حسینخانی


تعیین پلی ساکاریدهای غیر‌نشاسته‌ای و انرژی قابل سوخت‌وساز حقیقی برخی از واریته‌های گندم استان آذربایجان شرقی

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 147-157

آرش حسن زاده سیدی؛ حسین جانمحمدی؛ علی حسینخانی؛ محمد حسن صادقی