نویسنده = محمد حسن فتحی نسری
بررسی اثر فرآورده‌های فرعی انار (روغن و پوست انار) بر تولید گاز متان در شرایط برون تنی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 89-105

فاطمه خسروی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید علیرضا وکیلی؛ همایون فرهنگ فر


تاثیر جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار سیلو شده بر مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای آمیخته خراسان جنوبی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 93-104

غلامحسین قاسمی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید جلال مدرسی؛ لادن رشیدی


ارزیابی کمی و ارتباط بین عناصر اصلی در آب شرب و شیر گاوداری‌های ارومیه

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 119-129

غلامحسین قاسمی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید جلال مدرسی؛ لادن رشیدی


کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 141-150

راضیه ایزدخواه؛ همایون فرهنگ‌فر؛ محمد حسن فتحی نسری


اثر مرحله‌ رشد و فرآیند سیلو کردن بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم ماده خشک علوفه سورگوم

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 95-107

ولی محمد شعبان؛ مسلم باشتنی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ حسین نعیمی پور