کلیدواژه‌ها = بلدرچین ژاپنی
شناسایی چندشکلی ژن IGF-I و ارتباط آن با صفت وزن بدن در بلدرچین ژاپنی

دوره 31، شماره 3، آذر 1400، صفحه 89-98

10.22034/as.2022.42063.1585

نوشین قهرمانی؛ علی هاشمی؛ مختار غفاری؛ قربان الیاسی