کلیدواژه‌ها = تخم‌مرغ
اثرات سطوح مختلف پودر برگ چای سبز بر عملکرد تولید و برخی فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخمگذار

دوره 30، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-78

10.22034/as.2020.11008

رضا کنعانی؛ سیدعلی میرقلنج؛ روح الله کیانفر؛ حسین جانمحمدی


مقایسه کیفیت داخلی و خارجی، ترکیب شیمیایی و ترکیب اسید چرب تخم مرغ مروارید (Numida meleagris) و تخم‌‌مرغ

دوره 29، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-15

زینب محسن پور؛ مجید علیایی؛ حسین جانمحمدی؛ علیرضا فانی