نویسنده = صادق علیجانی
تجزیه و تحلیل ماندگاری در بره های نژاد ماکویی با استفاده از توابع خطر نسبی

دوره 33، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 127-139

10.22034/as.2022.48913.1635

مهدی نژادعلی؛ صادق علیجانی؛ آرش جوانمرد؛ علی حسین خانی


برآورد بیزین فراسنجه های منحنی شیردهی در گاوهای شیری ایران

دوره 32، شماره 3، آذر 1401، صفحه 97-107

10.22034/as.2021.46574.1620

کیوان رجبعلی زاده؛ صادق علیجانی؛ ابوالفضل قربانی؛ طرلان فرهوش