نویسنده = طاهره محمدآبادی
بررسی تاثیر جیره‌های حاوی سطوح مختلف مغز بلوط بر هضم، تخمیر و تجزیه‌‌‌‌پذیری شکمبه ای گاو و گاومیش در خوزستان

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 17-29

زهرا رحمتی مقدم؛ طاهره محمدآبادی؛ هدایت الله روشنفکر؛ مرتضی چاجی؛ خلیل میرزاده


اثر برگ گیاه مورد و اسانس آن بر خصوصیات تخمیر و قابلیت هضم در گوسفند عربی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 143-157

کلثوم صالح پور؛ طاهره محمدآبادی؛ محمدرضا قربانی


اثر جایگزینی کاه ماش (Vigna radiate) با کاه گندم یا سیلاژ ذرت کم‌دانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بره میش‌های عربی

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-19

ایمان مهرامیری؛ مرتضی چاجی؛ صالح طباطبائی‌وکیلی؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری


تأثیر استفاده از تفاله‌زیتون بر قابلیت‌هضم، خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه گوسفندان عربی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

آزاده‌ گراوند؛ مرتضی چاجی؛ محسن ساری؛ طاهره محمدآبادی


استفاده از گیاه خارمریم در جیره بزها و اثر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 151-166

مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی؛ علی‌ مجدم


مقایسه قابلیت‌هضم کاه‌گندم توسط باکتری‏ها و میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 43-55

محمود رفیعی‌‌طاقانکی؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری