نویسنده = ���������������� ������������
بررسی اثرات مادری و ردیابی ژن‌های عمده موثر بر صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 15-22

مینا رنجبر؛ صادق علیجانی؛ سیدعلی میرقلنج؛ حسین دقیق کیا