نویسنده = همایون فرهنگ‌فر
آنالیز ژنتیکی پارامترهای مدل مکانیستیک پُلوت - گوتوین برای منحنی شیردهی گاوهای شیری ایران

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 17-46

همایون فرهنگ‌فر؛ سارا نظام‌‌دوست؛ محمدباقر منتظر تربتی؛ محمدرضا اصغری


برآورد اثر شمار سلول‌های سوماتیک بر مقدار شیر روزانه در گامه‌های مختلف شیردهی گاوهای شیری حاصل از اسپرم‌های داخلی و وارداتی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 109-125

زینب اکبرپناه؛ همایون فرهنگ‌فر؛ یاسمن شمشیرگران؛ محمّدرضا اصغری


مقایسه دو روش ارزیابی ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران بر اساس رکورد شیر تصحیح نشده و تصحیح شده بر مبنای 305 روز شیردهی

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 75-86

همایون فرهنگ‌فر؛ زکیّه آزادوار؛ محمّدباقر منتظر تربتی؛ محمّدرضا اصغری


مقایسه کنسانتره آردی و پلت بر عملکرد شیردهی، رفتارهای تغذیه‌ای و برخی متابولیت‌های خونی درگاوهای شیرده

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 151-163

مرتضی عباسی؛ مسلم باشتنی؛ علیرضا فروغی؛ همایون فرهنگ‌فر؛ فاطمه گنجی


تجزیه و تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی صفت وزن پشم گوسفندان ایران‌بلک با استفاده از مدل‌های مختلف دامی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 81-95

قاسم متقی‌نیا؛ همایون فرهنگ‌فر؛ محسن احمدی شاهرخت


کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 141-150

راضیه ایزدخواه؛ همایون فرهنگ‌فر؛ محمد حسن فتحی نسری