نویسنده = محسن ساری
مقایسه بیان ژن میوستاتین در گوسفند عربی و آمیخته‌های عربی×رومانوف

دوره 30، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 41-49

10.22034/as.2020.11453

زهره منجزی؛ جمال فیاضی؛ محسن ساری؛ بهزاد ناصحی


اثر منبع کربوهیدرات و دانه کانولای غنی از اولئیک اسید بر عملکرد، الگوی اسیدهای چرب و خصوصیات کیفی گوشت بره‌‌های پرواری

دوره 28، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-19

صادق اسدالهی؛ محسن ساری؛ نعیم عرفانی مجد؛ مرتضی چاجی؛ مرتضی مموئی


اثر جایگزینی کاه ماش (Vigna radiate) با کاه گندم یا سیلاژ ذرت کم‌دانه بر قابلیت هضم و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای بره میش‌های عربی

دوره 27، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-19

ایمان مهرامیری؛ مرتضی چاجی؛ صالح طباطبائی‌وکیلی؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری


تأثیر استفاده از تفاله‌زیتون بر قابلیت‌هضم، خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه گوسفندان عربی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

آزاده‌ گراوند؛ مرتضی چاجی؛ محسن ساری؛ طاهره محمدآبادی


مقایسه نرخ آبستنی حاصل از روش‌های مختلف همزمانی فحلی و تخمک‌ریزی در گاومیش خوزستانی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 43-50

زهرا نیسی؛ مرتضی مموئی؛ هدایت اله روشنفکر؛ صالح وکیلی طباطبایی؛ محسن ساری


تأثیر فرآوری اکسیداتیو با آهک در راکتور فرآوری‏کننده، برگوارش‏پذیری برگ خشک خرما به روش برون‏تنی

دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 77-92

عباس رجائی‏راد؛ محسن ساری؛ محمدجواد ضمیری؛ مرتضی چاجی؛ سمیه سالاری


بررسی تغییرات مقدار هورمون‌های تیروییدی و فراسنجه‌های سرم خون میش‌های عربی در مراحل پیش از آبستنی، آبستنی و پس از زایمان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 55-63

منیره صدری؛ مرتضی مموئی؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ محسن ساری؛ خلیل میرزاده


مقایسه قابلیت‌هضم کاه‌گندم توسط باکتری‏ها و میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان

دوره 25، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 43-55

محمود رفیعی‌‌طاقانکی؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری


اثر گیاه خارمریم بر هضم‌پذیری و تخمیر میکروبی علوفه سیاه‌شور و ریخت شناسی پروتوزوآ در شتر تک‌کوهانه

دوره 24، شماره 3، آذر 1393، صفحه 110-122

ایران خدادادی؛ طاهره محمدآبادی؛ مرتضی چاجی؛ محسن ساری