کلیدواژه‌ها = صفات رشد
برآورد تاثیر همخونی و افزایش همخونی فردی بر صفات رشد گوسفند مغانی

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 81-96

سعیده احمدی؛ محمدرضا شیخلو؛ صادق علیجانی


بررسی صفات رشد گوسفند لری با استفاده از مدل‌های غیر خطی و شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 129-142

فاطمه بیرانوند؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ عباس مسعودی؛ علیرضا شعبانی نژاد


بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گله‌های عشایری گوسفند لری

دوره 26، شماره 3، آذر 1395، صفحه 87-99

فاطمه بیرانوند؛ جمال فیاضی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ صادق اسدالهی