موضوعات = ژنتیک و اصلاح نژاد دام
تأثیر عوامل مادری بر افزایش وزن روزانه و ضریب کلیبر گوسفند نژاد قزل در سیستم پرورش روستایی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 109-121

امیر علی‌اکبری؛ مختارعلی عباسی؛ ابوالقاسم لواف


کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات شیر اوج شیردهی و زمان اوج شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 141-150

راضیه ایزدخواه؛ همایون فرهنگ‌فر؛ محمد حسن فتحی نسری


بررسی تغییرات فصلی بار میکروبی و سلول‌های سوماتیک شیر در گاوداری‌های استان همدان

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 179-185

نگین جمالی امام قیس؛ علی صادقی سفید مزگی؛ محمد مهدی معینی؛ رضا سلطانی