دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، اردیبهشت 1395 
مقایسه نرخ آبستنی حاصل از روش‌های مختلف همزمانی فحلی و تخمک‌ریزی در گاومیش خوزستانی

صفحه 43-50

زهرا نیسی؛ مرتضی مموئی؛ هدایت اله روشنفکر؛ صالح وکیلی طباطبایی؛ محسن ساری


ارزیابی کمی و ارتباط بین عناصر اصلی در آب شرب و شیر گاوداری‌های ارومیه

صفحه 119-129

غلامحسین قاسمی؛ محمد حسن فتحی نسری؛ سید جلال مدرسی؛ لادن رشیدی


تأثیرسطوح مختلف پودر بره موم برعملکردوسیستم ایمنی جوجه‌های بلدرچین در دوره‌ی رشد

صفحه 131-147

مینا قاسمی دارستانی؛ سیدروح اله ابراهیمی محمودآباد؛ روح اله کیان‌فر


بررسی رابطه‌ی چندشکلی ژنDRB2 با تعداد تخم انگل نماتودیروس در دستگاه گوارشی گوسفند نژاد قزل

صفحه 149-156

شهرام حسین زاده؛ سید عباس رأفت؛ غلامعلی مقدم؛ احمد نعمت اللهی؛ رحمان حاجی علیزاده